Державні випробування

Випробування на соняшнику

01-09-2017

НААНУ ДУ ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

м. Дніпро, Ерастівська дослідна станція

Грунт: малогумусні важкосуглинкові чорноземи та їх слабо змиті різновиди. Реакція ґрунтового розчину нейтральна, pH водяної витяжки знаходиться в межах 6,5‐7,0. Вміст гумусу в орному шарі від 4,0 до 4,5%. Валовий вміст поживних речовин: азот від 0,23 до 0,26%, фосфор від 0,11 до 0,16%, калій від 2,0 до 2,5%. Нітрифікаційна здатність чорнозему звичайного середня і підвищена (2,0-3,2 мг N на 100 г ґрунту). Рухомого фосфору, по Чірікову, в орному шарі — 7‐10 мг на 100г ґрунту.

Попередник: озима пшениця

Гібрид: Фрагмент

Посів: 13 травня 2017

Повна стиглість насіння: 17 вересня 2017

Схема дослідження ефективності комплексних мінеральних добрив PARTNER ™ на соняшнику:

  • Контроль (без обробки насіння та посівів)
  • ENERGY NPK 13.40.13 + AMK + ME (4 кг/га) (16,8 г в 1 л H2O) в фазу 5-6 листків
  • BOR+ NPK 20.20.20 + 2B + ME (4 кг/га) в фазу 8-10 листків
  • ENERGY NPK 13.40.13 + AMK + ME (4 кг/га) (16,8 г в 1 л H2O) в фазу 5-6 листків BOR+ NPK 20.20.20 + 2B + ME (4 кг/га) в фазу 8-10 листків

Дати настання основних фенологічних фаз росту і розвитку рослин соняшнику, 2017 р.

Сівба 13.05
Сходи 29.05
5‐6 листків 12.06
Зірочка 25.06
Поява кошика 05.07
Цвітіння 20.07
Повна стиглість насіння 17.09

Визначення елементів структури урожаю соняшнику в досліді показало позитивний вплив застосування комплексних водорозчинних мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин культури.

Використання в технології вирощування соняшнику добрива PARTNER™ позитивно вплинули на формування біометричних показників та елементів структури урожаю.

У варіанті без обробки посівів висота рослин соняшнику становила 176,7 см, діаметр кошиків — 16,8 см, маса насіння з кошика — 53,2 г, маса 1000 насінин — 54,0 г. Застосування кожного з досліджуваних препаратів збільшувало ці показники на 5,0-8,1 см; 2,8-3,4 см; 2,6-3,4 г та 6,3-8,2 г відповідно.

Найкращі показники отримано при дворазовому обприскуванні посівів обома видами добрив, в цьому випадку різниця з контролем складала 16,9 см; 4,7 см; 4,5 г; 7,7 г.

Елементи структури урожаю насіння соняшнику залежно від застосування добрив PARTNER™

Урожайність соняшнику залежно від обприскування рослин комплексними добривами PARTNER™, 2017., ц/га

Висновки

Погодні умови у 2017 р. за зволоженням і температурою повітря були середньо сприятливими для схожості насіння, росту і розвитку рослин соняшника.

Погода влітку була суха та спекотна, що не дозволило повністю реалізувати генетичний потенціал рослин і одержати відповідну продуктивність вирощуваних культур.

Застосування комплексних добрив PARTNER™ на посівах соняшника забеспечило підвищення урожайності насіння. Одноразове обприскування у фазі трьох пар листків добривом ENERGY NPK 13.40.13 + AMK + ME, або у фазу 10 листків добривом BOR+ NPK 20.20.20 + 2B + ME сприяло підвищенню урожайності соняшника на 6,5%. Дворазове обприскування цими добривами забезпечило зростання урожаю на 13,4%,в порівнянні з контролем.

Не знайшли відповіді на своє питання? Потрібна допомога у виборі добрив?Скористайтеся безкоштовною консультацією менеджера або агронома!