Лінія мікроелементів "CHELATE"
Мікроелементи Cu, Mn, Zn знаходяться у хелатній формі (EDTA) та засвоюються рослиною на 90-95%. Мікродобрива покращують захисні властивості культур, їх стійкість до кліматичних особливостей і ураження хворобами.
Мікроелементи в хелатній формі (EDTA)

Рослини засвоюють з ґрунту поживні речовини тільки в розчинній, рухомий і найбільш доступній для них формі. Тому загальний (валовий) вміст елементів живлення в ґрунті ще не визначає ефективність їх дії.

Компанія PARTNER™ пропонує мікроелементи Cu, Mn, Zn, що знаходяться у хелатній формі (EDTA) та засвоюються рослиною на 90-95%!

Хелатуючий агент EDTA міцно утримує іони мікроелементів в розчинному стані до моменту надходження в рослину, а потім вивільняє його, переводячи в біологічно доступну форму, і сам розпадається на хімічні сполуки, легко засвоювані рослинами.

Переваги хелатних мікродобрив:

  • необхідні в значно меншій кількості, тому що вони повністю асимілюються посівами;
  • легко засвоюються корінням рослин та листовою пластиною, потрапляють безпосередньо в рослину, не накопичуючись зовні;
  • хелати не зв'язуються ґрунтом і безпроблемно поглинаються культурами, засвоюючись практично повністю;
  • у лужних умовах хелатовані мікроелементи є найкращим варіантом для обробки рослин та запорукою якісного врожаю;
  • хелати сумісні з широким спектром пестицидів та добрив, оскільки не вступають в реакцію з їх компонентами.

Навіть незначні добавки мікродобрив можуть позитивно впливати на рослини, покращуючи захисні властивості культур, їх стійкість до кліматичних особливостей (засухо-, жаро- і холодостійкість), ураження хворобами. У рослин, які отримали своєчасне і повне забезпечення мікроелементами, активізуються обмінні процеси, відзначається підвищений вміст вуглеводів (крохмалю і цукрів), білків, накопичення вітамінів, жирів.

Не знайшли відповіді на своє питання? Потрібна допомога у виборі добрив?Скористайтеся безкоштовною консультацією менеджера або агронома!