Державні випробування

Випробування на кукурудзі

01-10-2017

НААНУ ДУ ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

м. Дніпро, Ерастівська дослідна станція

Грунт: малогумусні важкосуглинкові чорноземи та їх слабо змиті різновиди. Реакція ґрунтового розчину нейтральна, pH водяної витяжки знаходиться в межах 6,5‐7,0. Вміст гумусу в орному шарі від 4,0 до 4,5%. Валовий вміст поживних речовин: азот від 0,23 до 0,26%, фосфор від 0,11 до 0,16%, калій від 2,0 до 2,5%. Нітрифікаційна здатність чорнозему звичайного середня і підвищена (2,0-3,2 мг N на 100 г ґрунту). Рухомого фосфору, по Чірікову, в орному шарі — 7‐10 мг на 100г ґрунту.

Попередник: озима пшениця

Гібрид: ДКС-3476

Посів: 5 травня 2017

Повна стиглість насіння: 6 жовтня 2017

Схема дослідження ефективності комплексних мінеральних добрив PARTNER™ на кукурудзі:

  • Контроль (без обробки насіння та посівів)
  • Карбамід (4 кг/га) в фазу 5-6 листків
  • ENERGY NPK 13.40.13 + AMK + ME (3 кг/га) в фазу 5-6 листків
  • ENERGY NPK 13.40.13 + AMK + ME (3 кг/га) Карбамід (4 кг/га) в фазу 5-6 листків
  • ENERGY NPK 20.20.20 + AMK + ME (3 кг/га) Карбамід (4 кг/га) в фазу 10-12 листків
  • ENERGY NPK 13.40.13 + AMK + ME (3 кг/га) Карбамід (4 кг/га) в фазу 5-6 листків BOR+ NPK 9.12.35 + 2B + ME (3 кг/га) в фазу перед викиданням волоті
  • ENERGY NPK 13.40.13 + AMK + ME (3 кг/га) Карбамід (4 кг/га) в фазу 5-6 листків ENERGY NPK 20.20.20 + AMK + ME (3 кг/га) в фазу 10-12 листків

Важливим елементом продуктивності кукурудзи є показник кількості качанів на рослинах.

Так, підрахунок качанів перед збиранням показав, що максимально рослини сформували качани на варіантах із застосуванням комплексного добрива із підвищенним вмістом фосфору як в чистому вигляді, так і в суміші з карбамідом та універсальним комплексним добривом.

Дані обліку морфологічних ознак (довжина качана та кількість зерен) також засвідчили пряму залежність від комплексних добрив.

Інтегральним показником вливу будь-якого агрозаходу є урожайність культури. Аналіз отриманної урожайності кукурудзи свідчить про суттєвий вплив комплексних водорозчинних добрив PARTNER™ на її рівень.

Вплив листкового підживлення комплексними добривами PARTNER™ на елементи продуктивності кукурудзи, 2017 рік

Урожайність кукурудзи на зерно в 2017 році в залежності від листкового підживлення комплексними мінеральними добривами PARTNER™, ц/га

Висновки

Погодні умови у 2017 р. за зволоженням і температурою повітря були середньо сприятливими для сходження насіння, росту і розвитку рослин кукурудзи, але суха та спекотна погода влітку не дозволила повністю реалізувати генетичний потенціал рослин і одержати відповідну продуктивность вирощуваних культур.

Застосування комплексних добрив PARTNER™ на посівах кукурудзи обумовили підвищення урожайності. Обприскування рослин у фазу розвитку 5-6 листків комплексним добривом PARTNER ENERGY NPK 13.40.13 + AMK + ME сприяло збільшенню урожайності зерна на 6,5 ц/га (16,2%) порівняно з контролем. Обприскування добривом PARTNER ENERGY NPK 20.20.20 + AMK + ME в більш пізнішу фазу розвитку кукурудзи (10-12 листків) також виявилося ефективним, прибавка урожаю в середньому склала 5,5 ц/га (13,7%).

Максимальна ж продуктивнисть кукурудзи була отримана у варіанті з дворазовим обприскуванням посівів ENERGY NPK 13.40.13 + AMK + ME у фазі 5-6 листків та ENERGY NPK 20.20.20 + AMK + ME у фазі 10-12 листків. Приріст урожаю зерна в порівнянні з контролем склав 8,6 ц/га або 21,4%.

Не знайшли відповіді на своє питання? Потрібна допомога у виборі добрив?Скористайтеся безкоштовною консультацією менеджера або агронома!