Статті

​Як діють амінокислоти на рослини

26-03-2020

Рослини швидше і краще засвоюють натуральні α-амінокислоти оптично активної L- конфігурації, з яких будуються білки. Такі модифікації легко сприймаються рослинним організмом і швидко включаються в метаболізм як власні. 

Тому при виробництві лінії PARTNER ENERGY використовуються саме L- амінокислоти природного походження.

L-Leucine (Лейцин) і L-Isoleucine (Ізолейцин):

 • підвищує стійкість до засолення (сольового стресу);
 • покращує проростання пилку.

L-Aspartic Acid (Аспарагінова кислота):

 • активізує проростання насіння;
 • бере участь у метаболізмі амінокислот;
 • джерело органічного азоту.

L-Glutamic Acid (Глутамінова кислота):

 • хороші властивості хелатора;
 • стимулятор росту;
 • активізує проростання насіння;
 • сприяє відкриттю продихів;
 • покращує запилення;
 • попередник хлорофілу;
 • попередник амінокислот;
 • активатор механізмів стійкості до патогенів.

L-Arginine (Аргінін):

 • підвищує холодостійкість;
 • стимулює синтез гормонів пов’язаних з цвітінням і плодоношенням;
 • підсилює розвиток коренів;
 • попередник поліамінів;
 • підвищує стійкість до засолення.

L-Phenylalanine (Фенілаланін):

 • активізує проростання насіння;
 • попередник лігніну.
 • α-Glycine (Гліцин) (оптично неактивний):
 • хороші властивості хелатора;
 • сприяє зростанню тканин;
 • покращує смак плодів;
 • попередник пірола (C4H5N) — ядро піролу складова частина хлорофілу, вітамін В12, цитохромів та інших біологічно активних сполук.

L-Histidine (Гістидин):

 • хороші властивоті хелатора;
 • покращує дозрівання плодів;
 • регулює відкриття продихів.

L-Alanine (Аланін):

 • підвищує холодостійкість;
 • стимулює синтез хлорофілу;
 • покращує якість плодів;
 • регулює вікриття продихів;
 • підвищує стійкість до суховіїв і посухи.

L-Tyrosine (Тирозин):

 • покращує проростання пилку.

L- Lysine (Лізин):

 • хороші властивості хелатора;
 • стимуляція синтезу хлорофілу;
 • активізує проростання насіння;
 • покращує процеси запилення і запліднення;
 • підвищує стійкість до суховіїв і посухи.

L-Methionine (Метіонін):

 • активізує проростання насіння;
 • стимулює виробництво етилену;
 • покращує процеси запилення і запліднення;
 • попередник чинників зростання;
 • посилює ріст коренів;
 • регулює відкриття продихів.

L-Proline (Пролін):

 • антистресова дія;
 • підвищує опірність до осмотичних стресів, регулює водний обмін в рослині;
 • сприяє вікриттю продихів;
 • підвищує вміст хлорофілу і фотосинтетичну здатність, покращує генеративний розвиток рослин;
 • підвищує фертильність пилку і зав’язування плодів;
 • покращує смак плодів;
 • підсилює здатність насіння до проростання.

L-Serine (Серин):

 • попередник ауксина;
 • підвищує опірність стресовим впливам;
 • покращує запилення і запліднення;
 • освіта гумусових складів.

L-Threonine (Треонін):

 • активізує проростання насіння;
 • регулює механізм захисту під час стресу;
 • підсилює процес гуміфікації.

L-Valine (Валін):

 • попередник ауксина;
 • покращує якість плодів;
 • підвищує стійкість до суховіїв і посухи;
 • покращує формування насіння.

L-Cysteine (Цистеїн):

 • хороші властивості хелатора;
 • антиокислювальна активність;
 • важливий компонент балансу клітинних функцій.
Не знайшли відповіді на своє питання? Потрібна допомога у виборі добрив?Скористайтеся безкоштовною консультацією менеджера або агронома!